Stav Scrumu v ČR

  • 16. 10. 2018
  • Pavel

Jak jsme na tom se Scrumem?

Na našich workshopech se často setkáváme s různou úrovní pochopení a použití Scrumu. Momentálně se nacházíme na třetí pomyslné vlně Scrumu (úmyslně nepoužívám slovo Agile).

Pro první vlnu je velmi častý je tento případ:

  • Product Owner týmu naplánuje, co bude dělat příští sprint
  • Scrum Master řídí tým, tak, aby byl sprint doručen
  • Sprint review je prezentace pro Product Ownera
  • Retrospektivy probíhají, ale chybí akce

Technicky řečeno, tým často Scrum roky dělá, dokonce přesně podle příručky.

Druhá vlna znamená, že vše funguje trochu agilněji. Tj.

  • Tým je do jisté úrovně self-managed (na technické úrovni produktu)
  • Scrum Master je leader
  • Sprint review je občas prováděno se zákazníkem
  • Retrospektivy nejsou nudné, občas vyústí v přínosnou akci

Technicky řečeno, tým dělá Scrum velmi dobře. Občas je dáván i za vzor.

Má to jeden zásadní háček – týmy často, ani v jednom z výše zmiňovaných případů nemají prostor, tj. bezpečí pro experimenty, jak z hlediska vlastních procesů (self-managementu), tak ani z hlediska produktu (technologie a featury).

Třetí vlna?

Aktuálně přicházející agile vlna by se dala by se možná, trochu nefér, nazvat Beyond Scrum.

Malý příklad. To hlavní, co naše zákazníky učíme je, že Scrum, Kanban, … není cíl, ale jeden z experimentů, který mohou vyzkoušet a zhodnotit plusy a mínusy. Ale, aby tyto a podobné experimenty mohly týmy zkoušet, tak potřebují bezpečné prostředí pro fail.

Nestane se vám, že máte neangažované týmy, i když už 5 let dělají Scrum.

Bezpečné prostředí pomůže týmům a organizacím v nalezení lepších způsobů práce a lepších produktů.