Jak si udržet talenty v roce 2019?

  • 8. 1. 2019
  • Pavel

Angažovaní zaměstnanci jsou bez pochyby „zlato“ pro každou organizaci. Právě proto si na stávajícím vysoce konkurenčním trhu práce musíme klást otázku nejen jak talentované lidi získat, ale také jak si je udržet a navíc angažované!

Podle různých zdrojů je stále mezi 66% – 83% neangažovaných zaměstnanců, což pro organizace představuje závažný problém. Je to ale zároveň příležitost, jak předběhnout konkurenci.

Angažovanost je dobrá metrika, ale pojďme se podívat na úplný detail – na každého zaměstnance a jeho motivaci. Lepší strategií než rozjíždět obří „engagement programy“ může být aktivní vytváření prostředí, kde každý zaměstnanec může přispívat k úspěchu firmy.

Podle Delloite pouze 59% organizací umí takové prostředí vytvořit. A to je potom ta nejčastější příčina, jak o talentované lidi přijít.

Co s tím?

Zlepšete svůj management

Tím nemyslíme, že je potřeba hledat nové managery. Myslíme tím to, že když chcete neustále zlepšovat vaší organizaci, tak musíte také zlepšovat způsoby, jak ji řídíte.

Místo toho, abyste své zaměstnance viděli jako kolečka v soukolí stroje, je potřeba se spíše podívat, jak každý přispívá k účelu firmy. A komu je samozřejmě nastavit celé prostředí.

Krásný úkoly pro managery.

Konkrétně – přestaňte říkat a začněte se ptát. Začněte koučovat. Praktikujte servant leadership nebo lépe Communityship. Buďte transparentní a poskytujte lidem všechna firemní data, aby se mohli sami rozhodovat.

Organizace s účelem

Every organization must contribute in some way to a better world for some group of people, because if it doesn’t, it will, and should, go out of business.

Patrick Lencioni, The Advantage

S rostoucím podílem mileniálů roste také poptávka po smysluplné a naplňující práci. Mějte tedy jasný účel, proč by vaši zaměstnanci měli ráno vstávat z postele a jít do práce.

S jasným účelem a vizí je potom dosažení celofiremní souhry přirozené, bez častých změn a vyjasňování priorit. Promítnutí účelu do hodnot organizace, týmů a jednotlivců potom dává smysl každodenním úkolům.

Prostě, organizace s účelem jsou úspěšnější.

Více leaderů

Leadership není jen záležitostí manažerů, ikdyž manažer bez toho, aby byl leader se těžko představuje. Úkolem leaderů je podporovat ostatní, aby se stali leadery též. Abychom kruh rozpletli, tak se vraťme zpět k manažerům a pomozme jim, aby byli lepšími leadery, kouči, facilitátory atd.

V organizaci není jen jeden leader, a samí followeři. Tím byste plýtvali veškerým potenciálem, který máte.

Jasné cíle

Odpovědět na otázku “k čemu slouží náš business” je jedna z hlavních odpovědností manažera. Mimo již zmiňovaných leaderských dovedností, musí každá úspěšná organizace podporovat manažery v jasném nastavení cílů a mezitýmové spolupráci. Nejasnost ohledně směřování je jen dalším z faktorů, který vede k neangažovanosti. Naším tipem jsou v tomto případě OKRs, které s klienty používáme při nastavování cílů.

Uznání

Uznání a odměna je nepochybně dalším z faktorů, které hrají veledůležitou roli. Podle Socialcast by 69% zaměstnanců pracovalo tvrději, kdyby byli lépe odměňováni. Pozor odměna nejsou jen peníze!

Kultura feedbacku

Opět, chcete-li být rychlou a zákaznicky orientovanout organizací, bez feedbacku to nepůjde. Protože pouze na základě feedbacku se lze zlepšovat. Čím častěji, tím lépe.

Podle Gallupu je 98% zaměstnanců neangažovaných, když se jim nedostává zpětná vazba.

Podle naší zkušenosti jsme na tom s „kulturou feedbacku“ velmi špatně. Je to jedna z prvních věcí, na kterou narazíme, když přijdeme do firmy. Zároveň je to velká příležitost. Vytvořte kulturu, kde si bude každý o feedback říkat. Několikrát denně!

Na závěr

Na závěr si pro inspiraci dovolíme citovat majitele naší oblíbené společnosti BrewDog, která nepochybně angažované zaměstnance má.

Don’t start a business, start a crusade. Businesses fail. Businesses die. Businesses fade into oblivion. Revolutions never die. So start a revolution, not a business.

James Watt, founder BrewDog

Zdroje:
https://news.gallup.com/poll/241649/employee-engagement-rise.aspx
https://www.fastcompany.com/90283193/what-companies-should-be-doing-to-retain-talent-in-2019
https://corporate-rebels.com/start-a-revolution-not-a-business/