Samořiditelný tým! Jak na to?

  • 22. 11. 2020
  • Pavel

Prakticky všechny agilní metody počítají s tím, že agilní tým se řídí sám. Je tzv. self-managed.

Co to ale vlastně znamená? Zbavíme se manažerů? Jak naučit tým být self-managed?

Tým bez manažera rozhodně neznamená tým bez managementu. Tj. tým bez schopnosti řídit a vylepšovat vlastní procesy, postupy, komunikaci, spolupráci s ostatními týmy, projektové řízení, atd.

Velmi často v naší praxi narážíme na to, že se všichni snaží tuto skvělou myšlenku aplikovat. Benefity jsou na první pohled zřejmé – úspora za manažera a optimální procesy a postupy, jelikož si je definují ti, kteří rozumí práci nejlépe a jsou v kontaktu se zákazníkem.

👥Tým

Asi se nebudeme zabývat obecně známými záležitostmi, jako jsou velikost týmu, lokace, struktura a podobně. Definic slova tým bude asi nepřeberně.

Podívejme se na to trošku jiným způsobem. Proč máme vlastně potřebu spolupracovat v týmu?

Vtip je v tom, že tu potřebu nemáme. Pro člověka je přirozená individuální, super-efektivní práce, bez potřeby vyjasňování, specializace, delegování, atd. Představte si majitele firmy, specialistu UX, grafika, programátora, testera a specialistu na marketing v jedné osobě, jak programuje e-shop. Rychlost a efektivita by byla neuvěřitelná.

Potřeba spolupráce vychází ze složitosti nebo rozsahu daného produktu nebo služby, v případě, že není jednotlivec schopen dosáhnout výsledného cíle sám.

Tým můžeme považovat za tým v případě, že:

  • má společný cíl
  • má dostatečné prostředky a dovednosti na to cíl doručit
  • jednotliví členové týmu se ke splnění cíle navzájem potřebují

Nesplňuje-li váš tým tuto definici, tak bude jeho vedení obtížné a samořízení v podstatě nemožné.

7 klíčů k self-managementu

🗝️Prostředí

Prostředí firmy nebo organizace je na prvním místě z důvodu, že bez „bezpečného“ prostředí nemohou self-managed týmy dlouhodobě fungovat a vzkvétat.

„Kompatibilita“ spolupráce mezi týmy musí být jasně zajištěna. Tj. musí být jasné jaké jsou vstupy od sousedních týmů a jaké jsou výstupy sousedním týmům a případně oboje směrem k zákazníkovi. Zároveň je třeba mít vyjasněno, jak vzniká celková hodnota pro zákazníka a jak se na ní každý tým podílí.

🗝️Autonomie

Možnost rozhodovat o vnitřním (týmovém) fungování, samozřejmě za dodržení celofiremních organizačních principů, je dalším pilířem self-managementu. Organizační principy musí být komunikovány jasně, explicitně a všem. Pro úpěšné nastavení autonomie musíme dále vědět, jak pracovat s konfliktem, jak se rozhodujme, jak řídíme finance atd.

Čím více bude firemní byrokracie, tím méně autonomie bude tým mít. Doporučujeme přejít od byrokracie k Humanokracii.

🗝️Data

Aby se tým mohl efektivně a správně rozhodovat, tak potřebuje data. Zní to jako klišé, ale je to tak i u vás?

Daty jsou myšlena všechna aktuální dostupná data a ukazatele o výkonnosti procesů, spokojenosti zákazníků, nákladech, ziskovosti, zlepšování apod.

Ideální je i některá tato data sdílet a tím pomoci zlepšit celou agilní komunitu.

🗝️Společný cíl

Představte si fotbalové mužstvo, kde má každý jednotlivec jiný cíl. Někdo chce vyhrát, jiný dát nejvíce gólů, jiný si chce zaběhat a další zase popovídat s diváky. Nic moc, že?

Vyzkoušejte třeba OKRs. Jednoduchá metoda, jak transparentně zavést a řídit cíle napříč celou firmou.

🗝️Podíl na zisku – úspěchu

Každý člen týmu by měl vědět, jaké jsou týmové a z toho odvozené individuální cíle. Ale také to, co se stane, když cíle nejsou dosaženy, nebo naopak jsou překročeny.

V případě, že se daří, tak by měl každý mít podíl na společném úspěchu, který je přímo odvozený z podílu na celkovém úspěchu týmu.

Ovšem, zásadně ne něco jako celofiremní bonusy, ale podíl, který je napojený na týmovou produktivitu, kvalitu, nebo finanční zisk. A to v co nejkratším časovém období (např. týden, sprint, měsíc).

🗝️Individuální zpětná vazba

Nepočetněkrát jsme slyšeli následující:

Jak může agilita fungovat, když není nikdo konkrétní zodpovědný?

Co když v týmu někdo nefunguje, a nemáte po ruce manažera, aby to vyřešil?

Kdo toho flákače vyhodí?

Tajným, nezbytným a málokdy praktikovaným klíčem je specifická zpětná vazba v kontextu výkonnosti jednotlivce. Zejména frekventovaná:

  • Individuální zpětná vazba mezi členy týmu
  • Individuální zpětná vazba napříč týmy
  • Individuální zpětná vazba od zákazníků
  • Individuální zpětná vazba od partnerů nebo dodavatelů

Není potřeba nic extra složitého, třeba zkusit nějakou přizpůsobenou formu NPS. Chce se to také nebát experimentovat a okusit i pár neúspěchů.

🗝️Leadership

A kdo to vlastně všechno zařídí?

Nikdo jiný než leadeři, ať už na manažerské nebo jakékoliv jiné pozici. Říkejme jim, jak chceme – servant nebo humble leadeři, na tom nezáleží.

Pro ty, kteří se jimi chtějí stát otevíráme intenzivní rozvojový program. Spuštěna je nezávazná před registrace.

Jako tajný bonus doporučuji prostudovat systém řízení Tomáše Bati, jednoho z prvních agilních leaderů.