Data o agilitě

Provádíme ojedinělý výzkum úspěšnosti použití agilních metod

Data o týmu a produktu je potřeba vnímat kontextově v rámci firmy i sektoru podnikání.

To ovšem nebrání agregaci a vyslednování jednotlivých trendů.

Použít jednotlivých úspěšných příkladů je více než teorie.

Jen s pomocí dat můžeme začít pracovat na celkovém posunu výkonnosti a efektivity.

Chceme sbírat data napříč sektory a firmami.

Výstupy chceme otevřít, tak aby posloužili pro inpiraci a zlepšení.

Sběr dat a znalostí není jen jednorázová činnost, ale pravidelná a opakovaná činnost.

Pravidelná aktualizace je klíčem k úspěchu.

Získávání zpětné vazby je nezbytné pro užitečnost a relevani dat.

Zapojením k výzkumu získáte

  • Data, data, data
  • Exkluzivní přístup k výstupům
  • Podněty ke zlepšení
  • Inspiraci od ostatních