Příběh: Můj produkt nejde škálovat, produktivita klesá a zákazníci jsou nespokojení…

skalovani produktu

V poslední době se čím dál častěji pomáháme s problémy škálování produktů našich zákazníků. I když je produkt úspěšný a prodeje rostou, škálování se stává stále větším problémem. Kvalita a produktivita klesají, a je stále obtížnější plnit závazky vůči zákazníkům a uživatelům. Pojďme se podívat na nejčastější bariéry pro škálování a způsoby, jak je eliminovat.

Překážka #1 – Kvalita a performance produktu

Skrytou pastí, která ohrožuje předvídatelnost a stabilitu produktu, jsou často rostoucí počty uživatelů a objemy zpracovávaných dat.

Již od začátku je myslete na používání integračních nástrojů CI/CD, automatizace testů, dostatečný počet vývojových prostředí a standardy kvality napříč všemi týmy a komponentami produktu. Tato investice se vyplatí, pokud chcete být připraveni na rychlý růst.

Překážka #2 – Uživatelská (ne)konzistence

Při rychlém růstu a intenzivním vývoji můžete snadno upadnout do pasti nekonzistentního ovládání vašeho produktu v rámci jednotlivých komponent a koncových zařízení, což zákazníci rozhodně neocení.


Nelze opomenout jednotné principy tvorby uživatelského rozhraní, jako jsou designové systémy, a celkový uživatelský zážitek. Vývojáři by neměli pro každou funkcionalitu vytvářet něco specifického, ale měli by se držet jednotného způsobu ovládání. Týmy vývoje a UX by měly pracovat jako jeden, zejména při specifikaci, úpravách a testování funkcionalit.

Překážka #3 – Bezpečnost a privacy

S rozšiřujícím se rozsahem produktu roste i komplexita dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti dat a soukromí.


Je důležité, abyste už při návrhu každé funkcionality byly dodržovány jednotné bezpečnostní principy. Testujte a automatizujte vybrané aspekty bezpečnosti během vývoje a nasazení každé funkcionality. Nepodceňujte význam těchto kroků! Vrátí se vám to v podobě větší důvěry uživatelů a snížení rizik.

Překážka #4 – Kapacity a škálovatelnost týmu

Efektivní rozšiřování a alokace kapacit podle priorit je náročné. A k tomu všemu ještě přidáme zachování kvality, předvídatelnosti a plnění závazků!


Flexibilita a využívání talentů mimo váš region, při současném důrazu na udržení firemní kultury, představuje jednu z možných cest. K tomu je nezbytné nezapomenout na vhodné agilní a projektové metody, které jsou v souladu s prioritami a cíli celé společnosti. Přidání nových týmů by mělo probíhat hladce, jako když do již postaveného lega přidáváte další kostičku.

Překážka #5 – Být před konkurencí

Unikátní hodnota vašeho produktu vás posunula vpřed. Avšak schopnost adaptace a neustálé inovace jsou nezbytné i během růstu.


Soustřeďte se na zákazníka a jeho důkladné poznání. Nejen data, ale také uživatelské příběhy a zpětná vazba vám pomohou se posunout dále. Zlepší udržení zákazníků a otevřou nové možnosti. Věnujte tomuto procesu dostatečné zdroje a pozornost – to vás udrží napřed před konkurencí.

Vyplňte formulář a získejte úvodní konzultaci ZDARMA

Provozuje:
Agile Navigators s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno
IČ: 07440880
DIČ: CZ07440880