Impact Mapping

Kategorie produktů: Agilní Produkt

S impact mapou neděláme jen další feature, ale doručujeme něco, co má na chování zákazníka reálný dopad. Impact mapa navíc pomáhá sladit naši interní strategii s produktem. Na jednom dobře vedeném jednodenním workshopu tvorby impact mapy lze dosáhnout víc, než na celovíkendovém výjezdním soustředění managementu. To si ukážeme.

Proč se zúčastnit?

Naučíte se techniku tvorby impact mapy pro osobní použití nebo pro použití v týmu.

V další části budeme trénovat a vy se naučíte facilitovat dobrý workshop tvorby impact mapy.

Pokusíte se účastníky dostat do flow, ve kterém je celá skupina neuvěřitelně kreativní.

Hlavní přínosy

  • Prakticky se naučíte používat metodu impact mapy. Impact mapa vám pomůže:
  • vizualizovat předpoklady při plánování strategie;
  • řídit roadmapu;
  • psát dobré user stories (a v důsledku zvýšit výkon týmu);
  • řešit jen ty problémy, na kterých z hlediska vaší strategie záleží;
  • odlišit důležité produkty nebo features od zdánlivě dobrých nápadů.

Pro koho?

Product Owneři, management, Agilní koučové, Scrum Masteři, pokročilí team leadeři.