Můj digitální produkt
neplní očekávání.

Nejsou vaši zákazníci spokojeni s kvalitou vašeho produktu? Chcete snížit náklady na vývoj produktu nebo naopak škálovat počet vývojářů? Jestli jsou vám tyto situace známé, tak vás provedeme procesem, jak designovat a vyvíjet ještě lépe. Naši profesionálové vás tematikou odnavigují a poskytnou praktické tipy. Doporučujeme dále pokračovat individuálním mentoringem, pro hlubší ukotvení nových dovedností.

Zodpovíme vám na všechny dotazy

Nedostávám očekávanou hodnotu za investice do produktů.

V produktu zákazník dostane něco jiného než očekával.

Produktový vývoj nám jde pomalu a konkurenti nás předbíhají.

Nálada v týmu je špatná a naši experti opouštějí firmu.

Vývojový tým není motivovaný, zapojený a chybí mu “drive”.

Nevíme, co se transparentně děje a nemáme představu o termínech doručení.

Máme velký počet seznamů požadavků a bojujeme o kapacity.

Nemáme nastaveny měřitelné produktové cíle.

Nemáme data o produktu a neměříme feedback od uživatelů.

Nemáme jasnou představu o roli produktového manažera a jeho rozvoji.

Chybí nám motivace v týmu a produktový leadership.

Týmy a oddělení nespolupracují na produktu jako jeden celek.

V procesu spolupráce dbáme na vzájemné pochopení a realistické sladění cílů. Vzdělávání chápeme ne jako předání informací, ale jako společnou cestu k posunu fungování systému a jednotlivců.

1.

Pochopení

Nejprve analyzujeme vaši stávající situaci a očekávání. Navrhneme možnosti, jak vylepšit stávající stav.

2.

Zapojení

Společně s vašimi lidmi projdeme návrhy a přizpůsobíme vzdělávání na vaši realitu.

3.

Vzdělávání

Interaktivním způsobem vás provedeme danou tematikou a vyzkoušíme si její aplikaci. Odnesete si nejen znalosti, ale i společný zážitek.

4.

Posílení

Aby bylo možné znalosti naplno úspěšně aplikovat do praxe, tak velmi doporučujeme pokračovat individuálním mentoringem.

Časté otázky a odpovědi

Privátní workshopy vždy upravujeme podle požadavků zadavatele a dohodnutých cílů. Teoretické koncepty jsou přizpůsobeny na prostředí zákazníka. Společně se zákazníkem hledáme možnosti aplikace nových konceptů v praxi.

V průběhu našich workshopů identifikujeme řadu oblastí a konkrétních akcí, které nasměrují zákazníka ke zlepšením. Ale, motivace ke změnám časem vyprchává a pro maximální hodnotu doporučujeme pokračovat v individuálním mentoringu jednotlivců nebo týmů.

Jsme jen lidé, a může se stát, že jsme se společně nepochopili a společné cíle nebyly naplněny. V tomto případě, ano, jednoduše peníze vracíme.

Zjistěte, jak můžete do týdne nastartovat vývoj svých digitálních produktů